Hoàn thiện Hệ thống báo cáo thông tin thị trường thuốc lá điếu và sản xuất kinh doanh

Tin Hoạt động 14/05/2023

Trong bối cảnh công nghệ thông tin phát triển từng ngày và nhu cầu cấp thiết về tính kịp thời cũng như độ tin cậy của thông tin ngày càng cao, các doanh nghiệp muốn thành công luôn phải chủ động hoàn thiện hệ thống thông tin, đáp ứng các thay đổi trong xu hướng tiêu dùng trên thị trường.

Với tầm nhìn chiến lược, Lãnh đạo Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam xác định việc hoàn thiện hệ thống thông tin không chỉ đơn thuần xây dựng một hệ thống cung cấp thông tin đơn thuần, mà còn bao hàm cả việc ứng dụng công nghệ mới, các công cụ thông minh phục vụ cho việc sản xuất kinh doanh. Bản đồ thị trường & sản phẩm thuốc lá Việt Nam và Hệ thống báo cáo quản trị thông minh thông tin thị trường và sản xuất kinh doanh Công ty Mẹ – Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam chính là kết tinh cụ thể của tầm nhìn chiến lược đó. Đây là hai định hướng chiến lược phát triển thị trường của Tổng công ty, thể hiện sự chủ động chuyển đổi số, đầu tư phát triển hệ thống thông tin dữ liệu chuyên nghiệp, hiện đại.

Bản đồ thị trường & sản phẩm thuốc lá Việt Nam được Tổng công ty ban hành lần đầu vào ngày 05 tháng 07 năm 2019. Bản đồ cung cấp các thông tin thực tế về cung – cầu của toàn thị trường thuốc lá; xác định cơ cấu sản lượng tiêu thụ theo phân khúc, quy cách sản phẩm và thị phần của Tổng công ty cũng như các đơn vị địa phương. Bản đồ chia lãnh thổ Việt Nam thành 07 khu vực thị trường, mỗi khu vực thị trường thể hiện các thông tin: dân số, diện tích, sản phẩm thuốc lá hiện có, dung lượng thị trường, tỷ trọng thị phần của các đơn vị… thể hiện qua các bảng và biểu đồ dữ liệu.

Tính đến hiện tại, Bản đồ thị trường & sản phẩm thuốc lá Việt Nam đã được cập nhật 5 lần, là dữ liệu quan trọng trong việc nắm bắt thực tế thông tin, các khoảng trống sản phẩm trên thị trường, từ đó Tổng công ty có thể đưa ra những quyết sách phù hợp với tình hình thị trường và cũng là cơ sở để các đơn vị thành viên nghiên cứu, đề xuất hế hoạch phát triển sản phẩm thuốc lá mới.

Có thể nói, Bản đồ thị trường sản phẩm & thuốc lá Việt Nam là một trong những công cụ quan trọng hỗ trợ hoạt động điều hành của lãnh đạo TCT. Tuy nhiên do được cập nhật qua các năm, khối lượng dữ liệu lịch sử ngày càng lớn, việc sử dụng các công cụ văn phòng cơ bản hiện tại có thời gian xử lý dữ liệu lâu, đôi khi còn chưa đủ khả năng để đáp ứng nhu cầu kịp thời của Lãnh đạo TCT, phân tích dữ liệu còn nhiều hạn chế, khó khăn, đó là:

– Quy trình xử lý dữ liệu và xây dựng báo cáo (của các đơn vị khi gửi báo cáo và Công ty mẹ TCT khi tổng hợp, phân tích dữ liệu) đang thực hiện chủ yếu thông qua các công cụ Microsoft Office như Excel, Word, PowerPoint với thao tác thủ công còn nhiều dẫn đến rủi ro, sai sót trong khâu tổng hợp. Dữ liệu báo cáo còn thiếu đồng nhất về format, cần nhiều thời gian xử lý các khâu tổng hợp trung gian.

– Mặc dù, về cơ bản, Bản đồ đã cung cấp được một bức tranh tổng quát, thực tế thị trường thuốc lá điếu tại Việt Nam. Tuy nhiên, do phạm vi triển khai khảo sát thông tin rộng trên 63 tỉnh thành, thời gian rà soát và tổng hợp dữ liệu lâu nên thông tin Bản đồ có độ trễ nhất định.

– Để đảm bảo tính chính xác, khách quan của thông tin, dữ liệu Bản đồ thị trường được tổng hợp, phân tích từ nhiều nguồn (khảo sát thực tế điểm bán, thu thập thông tin qua NPP, đội ngũ nhân viên – giám sát bán hàng…), hệ thống báo cáo, biểu đồ tương đối đầy đủ nhưng tính linh hoạt trong xử lý thông tin đa chiều, trực quan còn hạn chế và thiếu “tính động”.

Nắm bắt được các khó khăn, Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã xây dựng Chương trình hành động số 13 – CTr/ĐUTCT ngày 10/10/2021 với các định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể.

Một trong số các giải pháp được đưa ra trong Chương trình hành động của Đảng ủy Tổng công ty là “Phát triển doanh nghiệp số; hợp tác, nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo trong môi trường số – Hỗ trợ tốt cho việc gắn kết công nghệ thông tin (CNTT) giữa Tổng công ty (“TCT”) với các Công ty thành viên, giúp thu hẹp khoảng cách nghiên cứu, ứng dụng, triển khai các hệ thống CNTT và tạo dựng nền tảng thu thập, lưu trữ, xử lý dữ liệu lớn (BigData), nền tảng lưu trữ (Cloud computing), blockchain, IoT phục vụ cho việc triển khai Hệ thống doanh nghiệp thông minh (BI) và Hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) phục vụ công tác quản trị, chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý hạ tầng và an toàn thông tin”.

Hệ thống báo cáo quản trị thông minh (Business Intelligence “BI”) được xây dựng trên cơ sở hệ thống dữ liệu đầu vào (Data Sourses) dưới dạng các templates đồng nhất, được tự động xử lý phân loại, phân nhóm trước khi đưa vào kho dữ liệu (Data Warehouse). Trên cơ sở dữ liệu đầu vào đó, hệ thống sử dụng sử dụng các công nghệ, kỹ thuật số để chuyển đổi các dạng dữ liệu thô thành các thông tin hữu ích mà các nhà quản trị cần để ra quyết định, chiến lược phát triển; từ đó tự động phân tích dữ liệu và cho ra các dữ liệu đầu ra là thông tin cần thiết dưới dạng các bảng biểu, đồ họa theo yêu cầu quản lý của từng doanh nghiệp. Chính vì thế, việc sử dụng Hệ thống báo cáo thông minh đang dần trở thành một xu hướng tất yếu trong quy trình quản trị doanh nghiệp hiện đại.

Việc xây dựng hệ thống báo cáo quản trị thông minh trong công tác báo cáo, tổng hợp dữ liệu thị trường sản phẩm thuốc lá điếu và SXKD tại Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam sẽ mang lại các giá trị:

– Giảm thiểu các thủ tục văn bản và thời gian xử lý dữ liệu (nhập liệu, tổng hợp, phân tích, báo cáo).

– Dữ liệu thông tin được xây dựng hệ thống, cập nhật tự động chính xác và kịp thời trên nền hệ thống báo cáo trực quan, tùy chỉnh theo nhu cầu.

– Hoàn thiện công cụ hiện đại – thông minh để phân tích, dự báo xu hướng mà các công cụ cũ chưa đáp ứng được.

  • Tag:

Bài viết liên quan