Công ty Thuốc lá Cửu Long: Một năm ghi dấu thành công rực rỡ

Tin Hoạt động 10/12/2023

Năm 2023, bên cạnh những thay đổi mạnh mẽ trong công tác chuyển đổi số tại doanh nghiệp, Công ty Thuốc lá Cửu Long tiếp tục ghi nhận kết quả tăng trưởng ấn tượng các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh, trong đó thu nhập bình quân người lao động đạt xấp xỉ 21 triệu đồng, vượt 36% kế hoạch.

Những con số ấn tượng

Năm 2023, đối mặt với tình hình kinh tế khó khăn, nhiều rủi ro và thách thức, Ban Lãnh đạo Công ty Thuốc lá Cửu Long đã chủ động đưa ra nhiều giải pháp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cắt giảm chi phí hành chính, cải tiến, sửa chữa máy móc thiết bị, giảm tỷ lệ hao hụt nguyên phụ liệu trong sản xuất nhằm hạ giá thành sản phẩm, duy trì thị trường truyền thống và phát triển thị trường mới, thâm nhập thị trường xuất khẩu. CNVCLĐ trong Công ty có nhiều ý tưởng, sáng kiến cải tiến kỹ thuật ứng dụng vào thực tiễn sản xuất và công tác hành chính, góp phần giúp Công ty thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Cụ thể:

Tổng sản lượng tiêu thu của Công ty thuốc lá Cửu Long đạt 148,1 triệu bao vượt 11% so với KH năm; Tổng doanh thu  đạt 740 ty đồng, vượt 14% so với KH năm; Lợi nhuận trước thuế đạt đạt 21,6 tỷ đồng, vượt 23% so với KH năm; Lợi nhuận sau thuế đạt 15,6 tỷ đồng, vượt 25% so với KH năm; Nộp ngân sách Nhà nước 78 tỷ đồng vượt 56% KH năm; đảm bảo ổn định đời sống, việc làm và thu nhập bình quân người lao động đạt 20,9 triệu đồng người/tháng, vượt 36% so KH năm.

Đẩy mạnh chuyển đổi số tại doanh nghiệp

Để thích ứng với tình hình mới, Công ty Thuốc lá Cửu Long đã chủ động đổi mới mô hình sản xuất kinh doanh, tái cấu trúc doanh nghiệp gắn với chuyển đổi số, đổi mới và sáng tạo để tìm ra cơ hội trong thách thức, nâng cao năng suất, năng lực, sức cạnh tranh. Công ty đã thành lập ban chỉ đạo, Tổ giúp việc về thực hiện chuyển đổi số của Đảng ủy công ty Thuốc lá Cửu Long gồm 13 đồng chí có nhiệm vụ lãnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện công tác chuyển đổi số theo các nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên và của Đảng ủy Công ty.

Triển khai thực hiện việc sử dụng các hệ thống chuyển đổi số, đồng bộ giữa Công ty với Công ty mẹ – Công ty Thuốc lá Sài Gòn trong công tác quản trị, điều hành chung tổ hợp phục vụ công tác quản lý và điều hành hoạt động SXKD của Nhóm Công ty mẹ – con. Hỗ trợ tốt cho việc gắn kết CNTT giữa Công ty và Công ty mẹ.

Công ty đã sử dụng các giải pháp ứng dụng CNTT để quản lý văn bản và quản trị doanh nghiệp như: phần mền quản lý tài chính kế toán BRAVO 8, phần mềm quản lý tài sản cố định, Phần mềm Quản lý Nhân viên bán hàng Msales; Phần mềm Quản lý kênh phân phối và bán hàng Insales, ứng dụng chữ ký số, phần mềm khai báo BHXH VNPT-BHXH,… Sử dụng phần mềm Zoom để thực hiện việc họp trực tuyến, ứng dụng mạng xã hội Zalo tạo các nhóm làm việc để cập nhật, thông tin về các hoạt động của Công ty, hoạt động sản xuất kịp thời đến các phòng ban, xưởng sản xuất có liên quan để triển khai thực hiện hiệu quả công việc. Sử dụng hệ thống camera trong giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh Công ty. Số hóa các hồ sơ, tài liệu, thông tin, quy trình lưu trữ và phát hành nội bộ dưới dạng file PDF.

Quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ

Công đoàn Công ty đã thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ; phối hợp với chuyên môn thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với người lao động theo qui định của pháp luật và Thỏa ước lao động tập thể 2021-2024. Tổ chức thành công Hội nghị người lao động năm 2023, thực hiện quy định đối thoại tại nơi làm việc, hoạt động ban thanh tra nhân dân. 100% CNVCLĐ được Công ty ký Hợp đồng lao động và đóng đủ BHXH, giam gia đầy đủ BHYT, BHTN. Công tác chi trả tiền lương, tiền thưởng kịp thời, đúng quy chế, quy định.

 Công tác vận động CNVCLĐ học tập, nâng cao trình độ nghiệp vụ, tay nghề luôn được quan tâm, trong năm đã có 19 CBCNV tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ do Trung tâm Đào tạo Vinataba, Công ty mẹ – Cty Thuốc lá Sài Gòn và các đơn vị bên ngoài tổ chức.

Tích cực tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến tiên tiến trong đơn vị. Trong năm công ty đã gửi Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long xem xét, giới thiệu 01 gương điển hình: Ông Trương Khánh Nguyên, Giám đốc Công ty Thuốc lá Cửu Long là tấm gương điển hình về xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Công tác An toàn vệ sinh lao động luôn được Ban Lãnh đạo công ty chú trọng và quan tâm hàng đầu. Hằng năm Công ty đều tổ chức rà soát xây dựng, điều chỉnh các quy định về ATVSLĐ phù hợp với tình hình sản xuất. Bên cạnh đó, Công ty luôn trang bị đầy đủ các trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động. Năm 2023, Công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động làm công việc nặng nhọc độc hại 06 tháng/lần; tổ chức tập huấn công tác ATVSLĐ định kỳ cho 6 nhóm, cử cán bộ tham gia lớp tập huấn nâng cao năng lực công tác ATVSLĐ. Trong các năm qua Công ty không để xảy ra trường hợp tai nạn lao động.

Với phương châm “Sản xuất gắn liền với bảo vệ môi trường”, công ty Thuốc lá Cửu Long luôn chấp hành tốt các qui định của pháp luật về Bảo vệ môi trường, quản lý chất thải, định kỳ quan trắc môi trường lao động nhằm tạo môi trường làm việc an toàn, mang đến lợi ích về sức khỏe cho cán bộ công nhân viên, từ đó CNVCLĐ yên tâm công tác, đảm bảo năng suất lao động. Công ty đã tổ chức đào tạo, đánh giá và cấp chứng nhận đối với Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015.

Phát huy những thành tích ấn tượng đã đạt được trong năm 2023, toàn thể CNVCLĐ công ty quyết tâm phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng, nỗ lực hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra cho năm 2024.

  • Tag:

Bài viết liên quan